SM Kisat siirretään varaviikonlopulle – Finnish Championships postponed.

Huonojen jääolosuhteiden takia SM kisat siirretään tällä tiedonannolla varaviikolopulle. Kalenterissamme on kaksi Rankinosakilpailua jäljellä. Sunny Ranking 19-20.3 sekä määrittelmättömällä päivämäärällä oleva “purjehditaan kun olosuhteet osuvat kohdalle” Ranking. SM kisojen varapäivämäärät voivat olla jompi kumpi edellämainituista. 


På grund av dåligt isläge i hela Finland flyttas uppskjuts FM regatta härmed till nästa regatta som därmed får FM status. Nästa regatta i vår kalender är Sunny Ranking 19-20.3. Vi har även en Ranking regatta kvar på programmet med flytande datum när förhållandena är gynnsamma. FM status kan tilldelas endera av dessa två. 

 

Due to poor ice conditions all over Finland the Finnish Championships are hereby postponed. Next scheduled regatta is Sunny Ranking 19-20.3. Our Racing calendar also allows for a regatta with a floating date when ever the conditions are right. The postponed Championships may be held at either of these two regattas.

John Winquist / Suomen DN Jääpursiliitto – Finlands DN Isjaktsförbund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
23 − 23 =