DN LIITON VUOSIKOKOUS

Aika: Ma 26.9.2016 klo 18.30

Paikka: Caran Kotona. Katajaharjuntie 11 A 8, 00200 Helsinki. Ovikoodin saa soittamalla 0400 462 265

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Toimintakertomus

5. Tilinpäätös

6. Kilpailukalenterin päättäminen, tiedossa olevat kansainväliset kilpailut

7. Jäsenmaksun päättäminen

8. Hallituksen valinta

9. Tilintarkastajien valinta

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

 

Ilmoittautuminen kokoukseen: Doodle

 

SM kilpailualue päätetty- Finnish Championships regatta location decided

Tulevan viikonlopun 19-20.2 SM kisojen regatta alue on nyt päätetty. Purjehdimme Säkylän Pyjäjärellä.

Ajo-ojeet / Parkkipaikka: Säkyläntie 275, 27800 Säkylä

Majoitus: Kristalliranta. Kaikki vapaana olevat mökit on varattu meille. Paikkoja on silti rajoitetusti, joten varmistakaa että mökit täyttyvät. Liinavaatteita saa vuokrata vastaanotosta tai voit tuoda omat mukanasi.

Kipparikokous NoRin mukaan la klo 10.00.

 

The 2016 Finnish Championships will be sailed 19-20.3. Regatta location is now final, and it will be lake Pyhäjärvi, Säkylä.

Parking and driving instructions: Säkyläntie 275, 27800 Säkylä

Accomodoation. Kristalliranta. All available cabins have been booked. Bed linen can be rented, but it is not a bad idea to bring your own. The amount of beds is limited, so make sure all cabins are full.

Skippersmeeting: Saturday 10.00.

 

SM Kisat siirretään varaviikonlopulle – Finnish Championships postponed.

Huonojen jääolosuhteiden takia SM kisat siirretään tällä tiedonannolla varaviikolopulle. Kalenterissamme on kaksi Rankinosakilpailua jäljellä. Sunny Ranking 19-20.3 sekä määrittelmättömällä päivämäärällä oleva “purjehditaan kun olosuhteet osuvat kohdalle” Ranking. SM kisojen varapäivämäärät voivat olla jompi kumpi edellämainituista. 


På grund av dåligt isläge i hela Finland flyttas uppskjuts FM regatta härmed till nästa regatta som därmed får FM status. Nästa regatta i vår kalender är Sunny Ranking 19-20.3. Vi har även en Ranking regatta kvar på programmet med flytande datum när förhållandena är gynnsamma. FM status kan tilldelas endera av dessa två. 

 

Due to poor ice conditions all over Finland the Finnish Championships are hereby postponed. Next scheduled regatta is Sunny Ranking 19-20.3. Our Racing calendar also allows for a regatta with a floating date when ever the conditions are right. The postponed Championships may be held at either of these two regattas.

John Winquist / Suomen DN Jääpursiliitto – Finlands DN Isjaktsförbund

SM – FM – FINNISH CHAMPIONSHIPS

KILPAILUKUTSU

TÄVLINGSINBJUDAN

NOTICE OF RACE

1. AIka Plats Dates 5-6.3.2016

2. Paikka – Plats – Venue

Kilpailu järjestetään oletusavoisesti Säkylän Pyhäjärvellä säiden ja jään niin salliessa. Kilpailupaikkakunnasta pyritään tekemään päätös to klo 20 mennessä ja viimeistään perjantaina klo 12. Kisapaikasta tiedoitetaan Icesailing.fi sivustolla heti kun mahdollista. 

Regattan planeras preliminärt och i första hand seglas på sjön Pyhärjärvi, Säkylä.Seglitnsorten bekräftas i mån av möjlighet to kl 20 och senast fredag kl 12. Information om slutgiltigt val av regattaort pupliceras på incesailing.fi sidan.

Primary regatta site will be Säkylä Pyjäjärvi. Information on choice of regatta site will be publiched on icesailing.fi on thursday 8 pm and no later than friday 12 am. 

3. Ilmolittautuminen Amälan Registration

Ennakkoilmlittautuminen kisaan tehdään tässä. Ilmoittautumismaksu jolla katetaan järjestäjien kustannukset määritellään ja kerätään lauantain kipparikokouksessa klo 10. (Varmistahtan että vuosimaksu on hoidettu… huhut kertovat että kasööri on juuri palannut Pohjois Amerikasta uuden Base Ball mailan kanssa…)

Anmälning till tävlingen sker här. En amälningsavgift för att täcka arrangörernas kostnader bestäms och samlas in vid lördagens skepparmöte klo 10.

Please register for the event here. A small entry fee will be decided upon and collected at the skippers meeting on saturday at 10 am.

4. Säännöt Regler Rules

Kilpailuissa noudatetaan NIAn väistämissääntöjä, IDIYRA luokkasääntöjä sekä Suomen DN jääpursiliiton SM sääntöjä.

I tävlingen förjs NIA väjningsregler, IDNYRA klass regler samt Finlands DN Isjaktsförbunds DM regler.

The following rules will apply: NIA right of way rules, IDNIYRA class rules, Finnish DN Iceboat Assosiation Championship Rules.

5. Palkionnot Priser Trohies

Kolmelle ensimmäiselle jaetaan SPV SM mitallit. Suomen Mestarille jaetaan DN liiton kiertopalkinto. 

De tre bäst placerade seglarna erhåller FM medaljer. Finska Mästaren tilldelas ett vandringspris.

The three best placed participants will receive Championship Medals. The best placed Finnish sailor will  be crowned Finnish Champion and shall hold the Challenge Price for one year.

ESF ranking

Kauden neljäs ranking kilpailu järjestetään 6.-7.2. ESF:n toimesta. Jäätä on tutkittu mm. Pikkalanlahdella, kilpailun lopullinen pitopaikka päätetään myöhemmin tällä viikolla kunhan mahdolliset alueet on tutkittu. Ilmoittautumiset doodleen.

4th Finnish DN ranking is going to be held next weeked 6th to 7th of February by ESF. The organization is currently looking for options for the venue location, currently Pikkalanlahti is one option. The final location will be decided later this week. Registrations to the doodle.

UPDATE

Update 5.2 klo 14.55:

Päätös: Kisat ajetaan Säkylässä. Kipparikokous klo 10, ensimmäinen startti pyritään pitämään klo 11.

Final decision: The regatta will be sailed in Säkylä. Skippers meeting 10 and first start at 11.

(Jäätiedustelijat ovat purjehtineet sen tavanomaisen “Säkylärailon” ulkopuolella sekä inserteillä että pelleillä. Jää on ihan ok. Sen päällä kevyt lumipeite 5 cm. Tuplajää railon ulkopuolella ei ole ongelma. Sekä Säkylään että Tamprelle on odotettavissa lauantaina saderintama joka tuo joko sadetta tai lunta., mutta ei pitäisi haitata kilpailemista (aika näyttää…) Tuuliennuste Säkylään parempi kuin Tampereelle. Päätös siksi: SÄKYLÄ)

 

Update pe 5.2 11:40:

Viimeisin raportti Säkylästä kertoo että pojat ovat tarkistaneet jään ja havainneet että tuplajää on ongelma. Hyvän purjehdusalueen löytäminen on vaikeata.

Petri Laaksonen on juuri menossa tarkistamaan Näsijärven jäät. Raporttia odotellaan.

ÄLKÄÄ LÄHTEKÖ AJAMAAN KOHTI SÄKYLÄÄ VIELÄ !!!

Ice in Säkylä has just been checked. There is double ice and the ice scounts have had a hard time finding sailable ice.

Petri Laaksonen is on his way to check lake Näsijärvi in Tampere. We await his rapport.

DO NOT START DRIVING TOWARDS SÄKYLÄ YET !!!

Previous Updates:

Kilpailut on tarkoitus järjestää Säkylässä.

Event will be held at Säkylä.

Kuopio Ranking Tulokset

Kuopio ranking purjehdittiin viime viikonloppuna Espoon Haukilahdessa. Lauantaina saimme kevyehkössä tuulessa purjehdittua kolme lähtöä, mutta sunnuntaiksi jäähän oli auennut railo keskelle mahdollista rata-aluetta, eli lauantain tulokset jäivät voimaan. Railosta huolimatta saimme pystytettyä lyhyen harjoitus radan sunnuntaiksi ja ajoimme sillä kuusi lähtöä. Short track mahdollisti eri trimmien ja luistimien kokeilun ja siksi railosta huolimatta päivä oli erittäin antoisa.

Kuopio Ranking tulokset

Ranking tilanne kilpailun jälkeen

Kuopio Short Track tulokset

Kuopio Ranking

Kauden kolmas DN-ranking purjehditaan 9.-10.1. Kuopion Pursiseuran järjestämänä. Kallavesi ei tällä hetkellä ole purjehdittavassa kunnossa, mutta muualla Suomessa alkaa löytymään jo purjehdittavia jäitä, eli toivottavasti tällä kertaa pääsemme purjehtimaan. Esimerkiksi eilen tulleen tiedon mukaan Pyhäjärvi on purjehdittavassa kunnossa tällä hetkellä. Järjestelytoimikunta seuraa tilannetta ja tilannetta päivitetään liiton web sivuille. Lopullinen päätös tehdään kisaviikolla. Ilmoittautuminen perinteisesti Doodleen.

Third Finnish DN-ranking will be sailed 9th and 10th of January. Original planned location at lake Kallajärvi in Kuopio is not currently sailable, but there is other potential locations in Finland currently, so hopefully we can keep the event this time. For example lake Pyhäjärvi is currently sailable. The ice situation is checked and updated here. Final decision is made during the week of the event. Registrations to Doodle.

UPDATE FINAL DECISION

Kisat pidetään Espoon Haukilahdessa, landaus Melstenin rannalta. Kipparikokous klo 09:30 ja ensimmäinen lähtö 10:30. Tervetuloa!

Race will be held at Kaukilahti, Espoo. Landing site will be beach Melsten. Skippers meeting at 9:30AM and first start 10:30AM. Welcome!

 

Itsenäisyys Regatta peruttu

Tulevana viikonloppuna purjehtidaan DN-rankingin toinen kilpailu. Sääolosuhteet ovat haastavat, eli jääraportteja kaivataan. Ilmoittautumiset doodleen.

Next Finnish DN-ranking event will take place next weeked. Weather conditions are challenging and we are looking for potential locations, ice reports are more than welcome. Registration to doodle.

UPDATE

Kilpailutoimikunnalla ei ole tiedossa purjehdittavia jäitä. Seuraava päivitys perjantaina klo 12:00 mennessä.

There is no ice found that would make racing possible yet. Next update will be made before Friday 12:00.

UPDATE 2:

Jäitä ei ole löytynyt ja siksi kilpailut on peruttu.

Since we haven’t found ice the regatta has been cancelled.