SM – FM – FINNISH CHAMPIONSHIPS

KILPAILUKUTSU

TÄVLINGSINBJUDAN

NOTICE OF RACE

1. AIka Plats Dates 5-6.3.2016

2. Paikka – Plats – Venue

Kilpailu järjestetään oletusavoisesti Säkylän Pyhäjärvellä säiden ja jään niin salliessa. Kilpailupaikkakunnasta pyritään tekemään päätös to klo 20 mennessä ja viimeistään perjantaina klo 12. Kisapaikasta tiedoitetaan Icesailing.fi sivustolla heti kun mahdollista. 

Regattan planeras preliminärt och i första hand seglas på sjön Pyhärjärvi, Säkylä.Seglitnsorten bekräftas i mån av möjlighet to kl 20 och senast fredag kl 12. Information om slutgiltigt val av regattaort pupliceras på incesailing.fi sidan.

Primary regatta site will be Säkylä Pyjäjärvi. Information on choice of regatta site will be publiched on icesailing.fi on thursday 8 pm and no later than friday 12 am. 

3. Ilmolittautuminen Amälan Registration

Ennakkoilmlittautuminen kisaan tehdään tässä. Ilmoittautumismaksu jolla katetaan järjestäjien kustannukset määritellään ja kerätään lauantain kipparikokouksessa klo 10. (Varmistahtan että vuosimaksu on hoidettu… huhut kertovat että kasööri on juuri palannut Pohjois Amerikasta uuden Base Ball mailan kanssa…)

Anmälning till tävlingen sker här. En amälningsavgift för att täcka arrangörernas kostnader bestäms och samlas in vid lördagens skepparmöte klo 10.

Please register for the event here. A small entry fee will be decided upon and collected at the skippers meeting on saturday at 10 am.

4. Säännöt Regler Rules

Kilpailuissa noudatetaan NIAn väistämissääntöjä, IDIYRA luokkasääntöjä sekä Suomen DN jääpursiliiton SM sääntöjä.

I tävlingen förjs NIA väjningsregler, IDNYRA klass regler samt Finlands DN Isjaktsförbunds DM regler.

The following rules will apply: NIA right of way rules, IDNIYRA class rules, Finnish DN Iceboat Assosiation Championship Rules.

5. Palkionnot Priser Trohies

Kolmelle ensimmäiselle jaetaan SPV SM mitallit. Suomen Mestarille jaetaan DN liiton kiertopalkinto. 

De tre bäst placerade seglarna erhåller FM medaljer. Finska Mästaren tilldelas ett vandringspris.

The three best placed participants will receive Championship Medals. The best placed Finnish sailor will  be crowned Finnish Champion and shall hold the Challenge Price for one year.

ESF ranking

Kauden neljäs ranking kilpailu järjestetään 6.-7.2. ESF:n toimesta. Jäätä on tutkittu mm. Pikkalanlahdella, kilpailun lopullinen pitopaikka päätetään myöhemmin tällä viikolla kunhan mahdolliset alueet on tutkittu. Ilmoittautumiset doodleen.

4th Finnish DN ranking is going to be held next weeked 6th to 7th of February by ESF. The organization is currently looking for options for the venue location, currently Pikkalanlahti is one option. The final location will be decided later this week. Registrations to the doodle.

UPDATE

Update 5.2 klo 14.55:

Päätös: Kisat ajetaan Säkylässä. Kipparikokous klo 10, ensimmäinen startti pyritään pitämään klo 11.

Final decision: The regatta will be sailed in Säkylä. Skippers meeting 10 and first start at 11.

(Jäätiedustelijat ovat purjehtineet sen tavanomaisen “Säkylärailon” ulkopuolella sekä inserteillä että pelleillä. Jää on ihan ok. Sen päällä kevyt lumipeite 5 cm. Tuplajää railon ulkopuolella ei ole ongelma. Sekä Säkylään että Tamprelle on odotettavissa lauantaina saderintama joka tuo joko sadetta tai lunta., mutta ei pitäisi haitata kilpailemista (aika näyttää…) Tuuliennuste Säkylään parempi kuin Tampereelle. Päätös siksi: SÄKYLÄ)

 

Update pe 5.2 11:40:

Viimeisin raportti Säkylästä kertoo että pojat ovat tarkistaneet jään ja havainneet että tuplajää on ongelma. Hyvän purjehdusalueen löytäminen on vaikeata.

Petri Laaksonen on juuri menossa tarkistamaan Näsijärven jäät. Raporttia odotellaan.

ÄLKÄÄ LÄHTEKÖ AJAMAAN KOHTI SÄKYLÄÄ VIELÄ !!!

Ice in Säkylä has just been checked. There is double ice and the ice scounts have had a hard time finding sailable ice.

Petri Laaksonen is on his way to check lake Näsijärvi in Tampere. We await his rapport.

DO NOT START DRIVING TOWARDS SÄKYLÄ YET !!!

Previous Updates:

Kilpailut on tarkoitus järjestää Säkylässä.

Event will be held at Säkylä.